Masáže

                                

 

Po absolvování kurzů Mistra Edgara Samadhi Tantra zaměřených na studování lidského těla po stránce tělesné, duševní a duchovní, na léčivé účinky masáží, cvičení a stravování naše činnost zahrnuje i masáže založené na správném doteku. Vycházíme z prastarého učení o přírodních zákonitostech, jako je působení vlastních biorytmů člověka, vliv Měsíce, vliv stravy a tekutin na náš organismus, vliv cvičení a správného pohybu v určitých obdobích, vliv dýchání na náš stav.

 

Na tomto přístupu jsou založeny i naše masáže, které mají mít přínos jak po tělesné, tak duševní stránce. V těchto masážích jsou neodloučitelně propojeny všechny stránky lidského bytí. Neboť ani jednu z nich nelze oddělit. Pokud se necítíme dobře fyzicky, pociťuje to i náš psychický stav. Pokud nejíme správně, je nám těžko a duševní stránka je také oslabena. Pokud se nám z jakýchkoli příčin zhorší psychický stav, ať je to stres či nepříjemnost, začne být tělo slabé a začne nás něco bolet. Nemáme sílu se hýbat.

Harmonii v organismu vytváří i dva protipóly jin a jang. Jin je ženský princip a jang je mužský princip. Ovlivňuje je strava, cvičení, celkový pohyb mezi lidmi. Mezi námi všemi neustále koluje energie, která nemizí, ale mění se a můžeme ji měnit i my všichni.

I masáž může tyto dva póly vyrovnávat.

 

Masáže jsou součástí i našich kurzů.

Momentálně hledáme vhodné prostory v Dačicích či Jindřichově Hradci a budeme informovat o jejich zahájení.